Catalin Mihai

Catalin Mihai dołączył do zespołu w sierpniu NRI 2014 roku służy jako Europe & amp; Asia Technical Manager. Jego celem jest stworzenie i utrzymanie długoterminowego partnerstwa z kontrahentami i użytkowników końcowych na rynkach infrastruktury cywilnej, Rafinerii ropy wydobycia i przeprowadzić się za ręce – na szkolenia, a także zapewnia wsparcie techniczne na miejscu i zarządzania projektami. Catalin doszła do PIB z 4 lata naprawy przecieków w internecie oraz kompozytowego doświadczenia.